Thiết kế đồ họa, giao diện Website

Dịch vụ thiết kế giao diện Website của GPO nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các công ty lập trình thiết kế website không chuyên làm giao diện hoặc các khách hàng đang hài lòng với tính năng của web hiện tại nhưng muốn cải thiện giao diện trang web.


Dịch vụ thiết kế giao diện website của chúng tôi gồm :

- Thiết kế giao diện tổng thể gồm file Photoshop (PSD). Dịch vụ này dành cho các công ty thiết kế web không chuyên trong lĩnh vực thiết kế, giá tiền từ 300.000 - 500.000 VNĐ.

- Thiết kế toàn bộ gồm các file layout hình, CSS, HTML, SWF(nếu có). Dịch vụ này dành cho các khách hàng hài lòng với tính năng nhưng muốn cải thiện giao diện, giá tiền từ 500.000 - 1000.000 VNĐ

 

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất

HOTLINE: 0903.202.638

TAGS: Thiết kế web doanh nghiệp, web doanh nghiệp, thiết kế web doanh nghiệp nghệ an, thiết kế web doanh nghiệp hà tĩnh, thiết kế web ở nghệ an, hà tĩnh